Firma MALINOWY

Nasze usługi

Projektujemy wydajną sieć wewnętrzną, która spełni oczekiwania klientów uwzględniając przy tym indywidualne potrzeby oraz możliwości finansowe. Zapewniamy bezpieczeństwo sieciowe klientów

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW

Doradzamy i rozwiązujemy problemy klientów korporacyjnych.  Naszym atutem jest przewidywanie potrzeb i zapobieganie potencjalnym problemom. Pomagamy w organizacji pracy, podsuwamy rozwiązania zwiększające produktywność oraz wydajność przedsiębiorstw.

BUDOWA INFRASTRUKTURY

Projektujemy wydajną sieć wewnętrzną, która spełni oczekiwania klientów uwzględniając przy tym indywidualne potrzeby oraz możliwości finansowe.Nie zapominamy o estetyce, im mniej widoczna jest nasza praca, tym lepiej została ona wykonana. 

BEZPIECZEŃSTWO

Zapewniamy bezpieczeństwo sieciowe klientów . Pomagamy zbudować skuteczny system bezpieczeństwa dostosowany do każdego poziomu firmy, ułatwimy zarządzanie urządzeniami mobilnymi, znajdziemy luki w systemie oraz wdrażamy rozwiązania niezbędne do zabezpieczenia firmowych danych.

WIRTUALIZACJA

Wprowadzamy nowe narzędzia, które zwiększają produktywność, wydajność i pomagają w organizacji pracy przedsiębiorstwa.Wirtualizacja pozwala wydajniej wykorzystać fizyczny sprzęt komputerowy i uzyskać większy zwrot z inwestycji w urządzenia. Wirtualizujemy serwery, storage, sieci aż po stacje robocze użytkowników.

Obsługa przedsiębiorstw

Zakres naszych usług:

usługi

- diagnostyka uszkodzonych jednostek
- konfiguracja backupu poczty i plików
- konfiguracja urządzeń biurowych
- instalacja i konfiguracja oprogramowań
- konfiguracja dostępu do baz danych,
- tworzenie nowych użytkowników i migracja baz
- administracja stron www

BUDOWA INFRASTRUKTURY
Zakres naszych usług:

usługi

- analiza potrzeb Klienta pod kątem wymagań sieci komputerowej
- realizacja audytu procesów zachodzących w sieci komputerowej.
- przygotowanie projektu sieci komputerowej z uwzględnieniem potrzeb informatycznych oraz funkcjonalnych pomieszczeń

BEZPIECZEŃSTWO
Zakres naszych usług:

usługi

- analiza potencjalnych zagrożeń
- przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa sieciowego
- opracowanie procedur bezpieczeństwa

Partnerzy

Nasi klienci

Jednostki Samorządowe
Szpitale
Korporacje
Przedsiębiorstwa